Güvenlik Danışmanlığı

Özel Güvenlik danışma hizmetleri, risk analizi ve güvenlik planlama unsurlarını kapsamaktadır. Yapılan tüm işlemler 5188 sayılı kanun, yönetmelik ve emir yazılarına uygun olarak hazırlanmaktadır.

Kurum ve Kuruluşlar İçin Güvenlik Danışmanlığı

1- Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesini Alınması için gerekli evrakların hazırlanmasını organize edilmesi

2- Özel Güvenlik personeli tarafından kullanılacak kıyafet ve teçhizatın belirlenmesi

3- Güvenlik faaliyet izin belgesi almak için hazırlanan evrakların özel güvenlik şubeye bildirmek ve onay alma işleminin takibi

4- Özel Güvenlik personelinin seçimi ve personelden istenilecek belgelerin belirlenerek dosyalanması

5- İş sözleşmesinin hazırlanması ve seçilen Özel Güvenlik personeli ile sözleşme yapılması işlemlerinin takibi

6- Özel Güvenlik personellerinin zorunlu mali mesuliyet sigortalarının yapılmasını sağlamak ve bildirim işlemini yapmak

7- Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik personellerinin bildirim işlemini yapmak

8- Koruma ve güvenlik planının hazırlanması ve bildirim işleminin yapılması

9- İş Sağlığı ve güvenliği konusunda hareket tarzını belirlemek ve gerekli takibi yapmak

10- Özel güvenlik personelinin gündüz ve gece denetlenmesi

11- Özel güvenlik şube müdürlüğünce yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler olur ise tespit edilen edilen eksikliklerin giderilmesi.