Güvenlik Denetimi

Güvenlik tedbirlerinin sürekliliğini sağlamak ve etkinliğini artırmak için kurum ve kuruluşların güvenlik yapılarını sizler için denetler ve sonuçları sizlerle paylaşır.

Yapılan Denetimlerde

Görevli güvenlik personellerinin yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı

Hizmet esnasında kullanılan defter ve formların düzgün bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı

Kullanılan güvenlik sistem ve cihazlarının yeterli olup olmadığı ve etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı

Dışarıdan gelebilecek tehditler ile ilgili alınan fiziki engellerin yeterli olup olmadığı

Hizmet satın alma yolu ile yapılan işlerde belirtilen sayı ve nitelikte personelin istihdam edilip edilmediği

Görev yapılan kurum ve kuruluşta kullanılan teknik cihaz ve ekipmanların dikkatli kullanılıp kullanılmadığı

Doğal afetlerde yapılması gereken hareket tarzlarıyla ilgili hazırlıkların yapılıp yapılmadığı

Devriye görevlerinin standartlara uygun şekilde yapılıp yapılmadığı

Giriş ve çıkışların uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığı

gibi hususlarda kontrol ve denetimleri sizin adınıza gerçekleştirerek özel güvenlik raporu düzenlenir. Bu raporlamalar haftalık ve aylık olarak çalışma durumunu göre tarafınıza sunulur.